MİRAS HUKUKU BİZE NE SÖYLÜYOR?

MİRAS HUKUKU BİZE NE SÖYLÜYOR?

Miras Hukukunda Zümreler

Kişinin vefat etmesi halinde sahip olduğu malvarlığının kimlere ve hangi şekilde dağıtılacağı konusu ile ilgilenen miras hukukunda toplamda atanmış ve yasal olmak üzere iki farklı mirasçı türü vardır. Miras bırakan kişi, vasiyetname yazmasa bir de direkt olarak mirasçılara ulaştırılan malvarlığına tereke ismi verilir. Ölen kişi, ölmeden önce vasiyetname yazıp mirasçı olarak belirlenmediği halde mirasından başkalarının da hak kazanmasını sağlayabilir. Türk Medeni Kanununda bulunan derece sistemi ile mirasa sahip olmak için uygulanan bu sistem, zümreler arasındaki mirasçılığın değişmesine olanak tanır. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler https://www.solmazlaw.com/project/aile-ve-miras-hukuku/ gibi siteleri ziyaret edebilir.

Evlatlık Olan Kimse Miras Alır mı?

1., 2 ve 3. derece zümreye tabi olanlar mirastan yasal olarak hak kazanırlar. Birinci zümreye tâbi olanlar, ölen kişinin alt soyundaki kişilerdir. Çocuklar, torunlar ve onların altsoyundakiler bu haktan yararlanabilirler. 2. derece mirasçılar ise ölen kişinin anne ve babasıdır. Eğer ölen kişinin anne veya babasından herhangi biri de hayatta değilse anne ve babanın alt soyları miras almaya hak kazanır. 3. derece zümrede bulunanlar ise büyükanne ve büyükbabadır. Eğer büyükanne ve büyükbaba da ölmüşse dayı, teyze, hala ve amca gibi büyükanne büyükbabanın alt soyu mirası almaya hak kazanır. Evlatlık olan kimseler resmi olarak kan hısmı gibi oldukları için mirasçı olma hakkına sahip olurlar. Sağ kalan eş de bu mirastan pay alır. Ancak hangi zümre ile alacağına bağlı olarak alacağı mirastaki pay oranı değişir. Eşler arasında boşanma meydana geldikten sonra eşlerden birinin vefat etmesi durumunda sağ kalan eş, miras hukuku kapsamında yasal mirasçı olamaz. Eğer ölen kişinin 3. dereceye kadar herhangi bir yakını yoksa bu durumda mirasçı devlet olacaktır.