Çocuklar için Sanat Destekli Drama Kursu

Çocuklar için Sanat Destekli Drama Kursu

Drama ve Eğitim

Bir duygunun, bir düşüncenin, bir sözün ya da tasarımın beden dili ile yani hareketlerle anlatılması drama olarak adlandırılır. Çocuk eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Eğitim uzmanları en iyi ve kolay öğrenme yolunun yaşamak ve yapmak olduğunda hem fikirdirler. Bu açıdan bakıldığında çocukların kişisel gelişimine önemli katkı sağlar. Çocuklar için düzenlenen drama kursu ve diğer etkinlikler için adresinden bilgi alabilirsiniz.

Dramanın Yararları

Klasik eğitim yöntemleri ne yazık ki öğrenmede yeterli olmuyor. Bu durum yeni yöntemlerin denenmesini zorunlu kılıyor. Kaliteli bir eğitimin ana unsuru öğretmektir. Drama çocukların eğlenirken aynı zamanda öğrenmesini sağlayan etkili bir öğrenme yöntemidir. Drama kursu soyut ve teorik bilgilerin somutlaşmasını sağlar. Çocuğun iç dünyasını ortaya çıkararak iletişim kurmasını ve empati yapmasını öğretir. Bir çeşit oyun olarak da kabul edebileceğimiz dramanın en önemli özelliği oyun oynarken öğretmesidir. Bir eğlence ya da çocukları oyalama aracı değil, tam aksine onların yaşayarak ve yaparak eğitilmesi için araçtır.Dramada duyu organlarının hepsi de çalışır, bu durum çocukların algılarını güçlendirir, dinleme ve konuşma yetenekleri gelişir, beden dillerini kullanarak olayları anlatabilirler. Sözle anlatılan bilgileri somutlaştırabilirler ve soyut kavramları daha kolay öğrenirler. Karmaşık olayları dahi kolay ve hızlı bir şekilde anlayabilirler, problem çözme yetenekleri gelişir. Olayları, düşünce ve duyguları beden dilini kullanarak anlattıkları için estetik duygusu ve bilinci gelişir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için antesanat.com ile iletişime geçebilirsiniz.