IŞIK SİSTEMLERİ

IŞIK SİSTEMLERİ

Işık, elektromanyetik spektrum belli bir kısım içindeki elektro manyetik ışınım özelliğinden ortaya çıkmaktadır. Sözcük genellikle insan gözüyle görülebilen ve görme duyusundan sorumlu olmakta olan ‘’görünür ışığı’ ’nı temsil etmektedir. Görünür ışık, genellikle kızılötesi (uzun dalga boylarına sahip olanlar) veya ultraviyole (kısa dalga boyuna sahip olanlar) arasında 400-700 nanometre (nm) aralığındaki dalga boylarına sahip olması ile tanımlanmaktadır. Bu dalga boyları kaba bir tarifle 430- 750 ter hertz (THz) frekans aralığını ifade etmektedir.

Hayatımızdaki Yeri

Tarihsel olarak baktığımızda, insanlar için ışık kaynakları eski kamp ateşlerinden gazyağı lambalarına kadar sıralanıp gider. Elektriğin bulunuşundan itibaren güç sistemlerini de gelişmesiyle, elektrikli aydınlatma da etkili bir şekilde ateşin yerini almıştır. Işık terimi bazen görünür olup olmamasına bakılmaksızın, orijinal alanında herhangi bir dalga boyunun elektro manyetik yayılımını ifade etmektedir bu ifade, gama ışınları, X ışınları mikrodalgalar ve radyo dalgaları ve ışıktır. İnsanoğlunun var olduğundan bu yana ilk çağlardan 18.yy ‘a gelinceye kadar ışık sadece ‘’görünen ışık’’ olarak bilinmekteydi ve hayatımızda yerini aldı. 18.yy ‘da ışık üzerine yapılan çalışmalar görünen gün ışığının (beyaz ışı) tayfalarına ayrılması, ışığın girişim alanlarından oluşturulması, optik, ayna yansıma denemeleri ve hızının ölçülmesinde dışında bilinen bilimsel çalışmalar yoktu. 19. yy’dan itibaren x ışınları (röntgen ışınları) ile diğer elektromanyetik ışımalar olarak sayabileceğimiz radyo dalgalanmaları, mor ötesi ışınlar, olmak üzere elektromanyetik üzerinde çok fazla çalışmalar yapılmakla beraber, günlük hayatımızda yerini almaktadır. Radyo ve TV yayınlarından, radyo teleskoplara kızılötesi teleskoplardan, gece görüş sistemlerine kadar, lazer iletişim sistemlerinden lazer ile metal kesmeye kadar, tıbbi gelişmeler, ışın ve ışık sistemleri teknolojilerinden yararlanmaktayız. Tıp alanında devrim yaratmış, internet ağı üzerinden uluslararası iletişimi açmış ve küresel toplumun genel anlamda, kültürel, ekonomik ve siyasi yönleri birbirine bağlı odak noktası olmaya devam etmekteyiz. Yüzyıllar boyunca ışık sistemleri, coğrafya da dâhil olmak üzere cinsiyet, yaş ve kültür demeden de tüm sınırları aşmış, ek olarak da eğitim ve diğer alanlarında da benzersiz bir konum haline gelmiştir. Parlak gençlerin de optik ve fotonik konulara yönlendirilmesi konusunda mühendis ve yenilikçi nesil yetiştirilmesinde önem vermesi ile ön plana çıkmasıyla ve ürün kalitesinde de aynı özveriyi sağlaması için önemli bir gelecek taşımaktadır.