Promosyonlar Satışı Nasıl Etkiler

Promosyonlar Satışı Nasıl Etkiler

Promosyonun Amacı Nedir?

Ticari faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini daha geniş bir kitleye tanıtmak amacı ile reklam yapma ihtiyacı duyarlar. Reklam ve pazarlamanın temel unsurlarından birisi de promosyonlardır. Promosyon bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacı ile kullanıla hediye ürünler için kullanılan bir terimdir. Promosyondan beklenen getirinin elde edilebilmesi için doğru ürünleri amacına uygun şekilde kullanmak gerekir.

Satış Promosyonu Tüketiciyi Satın Almaya Teşvik Eder mi?

Bütün reklam ve pazarlama uygulamalarında amaç tanıtım yapmak ve satış rakamlarını artırmaktır. Promosyonun da ilk ve genel amacı tanıtımdır ancak bu tanıtımla hedeflenen satışları yükseltmektir. Tanıtım amacı ile iki tür hediye ürün kullanılabilir. Bunlardan birincisi firma logosu ve adı taşıyan, firmaya ait iletişim bilgilerinin yer aldığı ürünleri hediye olarak hedef kitleye ulaştırmak, ikincisi ise satış promosyonudur. Satış promosyonu müşterinin o anda satış almasını sağlayan bir reklam uygulamasıdır ve büyük marka ve firmalar tarafından yaygın olarak kullanılır. Asıl mal ile birlikte hediye olarak verilen reklam ürünleri satış promosyonudur. Bu ürünler birlikte kullanıldıkları malın satış rakamlarını yükseltmek amacı ile kullanılırlar. Bu tür ürünlerle sadık bir müşteri kitlesi yaratmak, müşterinin reklamı yapılan malı denemesini sağlamak, geri dönüşü hızlandırmak, ilgi uyandırarak dikkat çekmek, fiyatın müşteri üzerindeki caydırıcı etkisini yok etmek... amaçlanır.