Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası nedir? Çekişmeli boşanma gerçekleşmesi için hangi unsurlar oluşmalı? Bu davaların bir süre sınırı var mı? Çekişmeli boşanma davasında dilekçe hazırlanırken nelere dikkat edilir? Uzman bir avukattan yardım almam gerekli mi? Sorularınız cevabı Antalya’nın en iyi çekişmeli boşanma avukatı Uğur KIR tarafından verilmektedir. Çekişmeli boşanmalarda çiftlerin boşanma tazminat, velayet, nafaka gibi konularda birbirleriyle anlaşamadıklarına dair iddia talep ve savunmalarını aile mahkemesine sunmaları gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Sebepleri

  • Tarafların uyguladığı kötü muamele,
  • Hayata kast,
  • Onur kırıcı davranış,
  • Akıl hastalığı,
  • Suç işleme,
  • Haysiyetsiz hayat sürme,
  • Zina,
  • Ortak yaşamı terk,

Gibi özel sebeplere dayanılarak açıldığı gibi genel boşanma sebeplerine dayanılarak da açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasında kusurlu eş hukuki olarak ağır sonuçlara katlanabilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanma gibi kısa zamanda sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu davanın uzun sürmesinin en büyük nedeni kusursuz eşin kusurlu olan eşin kusurlarını delillere dayanarak tespit etmesinin zaman almasından kaynaklanmaktadır. Kusursuz tarafın kusurlu tarafın kusurlarını ortaya koymasında genel olarak bir Çekişmeli boşanma avukatı ile birlikte haraket etmesi kendi yararına olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yerin aile mahkemesidir. Hukuki olarak davacı ve davalı tarafların mahkeme huzurunda bulunmaları şart değildir. Davalarını bir vekil ile yürütmeleri de mümkün olmaktadır. Çekişmeli boşanmalarda kusursuz tarafın zarara uğraması söz konusu olacağından kusursuz tarafın kendisini en iyi şekilde savunması gereği ortaya çıkmaktadır çünkü ileride bu zararların telafisi mümkün olmayabilir. Her ne kadar boşanacak eşler kendi davalarını kendileri açma ve takip etme özgürlüğüne sahip ise de zarara uğramamaları açısından bir çekişmeli boşanma avukatı kanalı ile davalarını yürütmeleri tavsiye edilir. Antalya Beylerbeyi Hukuk Bürosu her konuda olduğu gibi tecrübeli avukatlarıyla çekişmeli boşanma davalarında da sizlerin yanındadır.