Kara ve Deniz Ticareti

Kara ve Deniz Ticareti

Taşımacılık ve Lojistik Hukuku Nedir?

Kara taşıma hukuku, eşya ve personel taşıması hakkındaki kuralları düzenlediğinden son derece önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk, karayolları üzerinden yapılan taşımaları içerdiğinden tüm işlemler ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür. Kara taşıma hukuku hem taşıyanı hem de taşınanı ilgilendirdiğinden kapsamlı bir şekilde bilinmesi gerekir. Kara ve deniz ticareti, bir işletme tarafından bütünleşik bir şekilde gerçekleştiriliyorsa hem kara hem de deniz ticareti hukuklarının oldukça iyi bilinmesi ve bu doğrultuda ticari faaliyetlerin yürütülmesi gerektiği aşikardır. Kara ve deniz ticareti konuları, pek çok mevzuatla bir şekilde ilişki içerisindedir. Bu mevzuat içerisinde; Türk Ticaret Kanunu, CMR denilen uluslararası taşımacılık hukuku, kara ve deniz yoluna ilişkin ilgili düzenlemeler yer alır. Söz konusu mevzuatların harfiyen yerine getirilmesi, kara ve deniz taşımacılığı konusunda tüm yeterliliklerin olabildiğince sağlanması gerekmektedir. Kara ve deniz ticaretine ve hukukuna ilişkin geniş bilgiye, https://www.solmazlaw.com/project/kara-ve-deniz-ticareti/ web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Kara ve Deniz Ticareti Ne Gibi Düzenlemeler İçerir?

Taşımacılık ve lojistik hukukuna aynı zamanda CMR hukuku da denir. Uluslararası taşımacılık hukukuna ilişkin düzenlemeleri içerir. CMR, ülkemizin de taraf olduğu eşyaların karayolundan uluslararası nakliyatı maksatlı mukavele sözleşmesidir. Taşımacılık ve lojistik hukukunun kapsamı oldukça geniş olup bunun sebebi olarak yapılan ticaretin çok fazla tarafı olması görülebilir. Taraflardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Ticareti yapan taraflar olan gönderici ve alıcı
  • Komisyoncular
  • Sigortacılar
  • Gümrüğe ilişkin işlemleri yürüten firmalardır.

Kara ve deniz ticareti gerçekleştiren bir firmanın hem karada hem de denizde ulusal ve uluslararası mevzuata kesinlikle uyma yükümlülüğü vardır. Bu nedenle alanında iyi olan ve profesyonel bir avukattan destek alınması gerekebilir.