Maden Tetkik Arama 2014 Yılında Faaliyetlerini Sürdürüyor

Maden Tetkik Arama 2014 Yılında Faaliyetlerini Sürdürüyor

maden-teknik

Maden Tetkik Aramanın Geçmişi

Ülkemizin zengin maden kaynaklarını bulmak ve bulunan bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak adına 1935 yılında kurulmuştur. Değerli madenleri bulmanın yanı sıra aynı zamanda maden metal sektörü içerisinde istihdam edilecek nitelikli eleman yetiştirme de kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Taş ocakları ve madenlerin yerlerinin tespitini gerçekleştiren kurum aynı zamanda daha önce bulunan maden kaynaklarının da daha verimli kullanılması ve rezervlerinin genişletilmesi konusunda da çalışmaktadır. MTA çalışmalarını 1967 senesinde taşınmış olduğu Balgat kampüsü içerisinde sürdürürken bugün ülkenin dört bir yanında etüt çalışmalarına devam etmektedir.

Madencilik Sektöründe Kendini Sürekli Geliştiren Bir Kuruluş

Cumhuriyetin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve bugün ülkemizde pek çok maden damarının bulunmasında büyük pay sahibi olan MTA aynı zamanda madencilik biliincinin de ülke geneline yayılmasında önemli bir misyon üstlenmiş ve köylerde yaptığı aramalarda içme suyu sondajları yaparak köylünün içme suyu ihtiyacını da karşılamıştır. Yine aynı zamanda maden arama çalışmaları esnasında kurmuş olduğu binaları çalışmaları tamamladıktan sonra köy halkına hibe ederek toplumsal çalışmalarda da bulunarak takdir toplamıştır. Web Sitesi: www.mta.gov.tr Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 201 10 00 Pbx