ESWL Cihazı

ESWL Cihazı

Şok dalgaları ile böbrekte ki taşları kırmaya yarayan ESWL sistemin pek çok çeşidi de bulunmaktadır. Detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Taş kırma tedavisinde yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılmakta olup kuvars kristallerinden oluşan çanaklar tarafından üretilmektedir. Kuvars kristalleri yüksek voltajlı elektrik uyarılarına karşı genleşerek cevap vermektedir. Bu genleşip daralmalar sırasında moleküler sürtünmelerden yüksek frekanslı ses dalgaları şok dalgaları ortaya çıkmaktadır. Böbrek, idrar yolu, mesane taşlarında başarı oranları % 95 ile 98 arasında değişmektedir. Şok dalgalarının küçük bir alana odaklanması sonucu taş dışında ki çevre dokularda zarar olmamaktadır. Hastalar daha çok az ağrı hissetmektedir. ESWL cihazı kullanımı son zamanlarda oldukça yaygındır. Tedavi yöntemi çocuk ve bebek hastalarda da güvenle kullanılmaktadır. Ultrasonografi yönteminin taşı görüntülerken kullanılabilmesi için gereken X ışınlarının kullanım süresini de en aza indirmektedir. Gerektiğinde X ışınıyla odaklanan taşlar tedavi süresi boyunca ultrasonorgarifiyle eş zamanlı takip edilebilir.

ESWL Sistemi

Ultrasonlarla röntgende görülemeyen nonopak şeklinde ki taşlar da başarıyla tedavi edilmektedir. Cihaz ile tedavi yöntemi genellikle ağrısız olmaktadır. Anestezi uygulaması yetişkinler de çok nadiren gerekmektedir. 4 yaş altında olan çocuklarda anestezi gerekmektedir. Üriner sistemde taş hastalıkları oldukça yaygın durumdadır. ESWL nedir diyenlere böbrek taşı tedavisinde oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Toplumda %5 ile 10 arasında taş hatası bulunmaktadır. Çeşitli tedavi yöntemleri gibi pek çok seçenek bulunmaktadır.