Taş Kırma Cihazları

Taş Kırma Cihazları

Vücutta böbreklerde sık sık oluşan taşların kırılmasında ESWL cihazları kullanılmaktadır. ESWL cihazlarının pek çok yan etkisi de bulunmaktadır. ESWL vücut dışından bir makine yardımı ile ameliyatsız olarak şok dalgaları ile idrar, böbrek yollarında olan taşları kırma yöntemidir. Günümüzde de hastalarda peruktan nefrolitotomi, üreteroskopigibi taş ameliyatlarına alternatif olarak kullanılabilmektedir. Taş kırma cihazları çeşitli olup cerrahi ardından rezüdü böbrek taşları, üreter üst uç taşları, böbrekte 2 cm altında ki küçük taşlarda ESWL sistemi kullanılmaktadır. Doktorun ESWL ya da diğer sistemlere uygun böbrek taşı olduğunu belirtmesi ardından tedaviye başlanması gerekmektedir.

Böbrek Taşı Tedavisi

Taş şikayeti olan hastalar üroloji polikliniğinde uzman hekimlerce değerlendirildikten sonra ESWL işlemine yönlendirilmesi mümkündür. ESWL’nin standart seans aralığı ise 1 haftadır. Seans sayısı 3 olmaktadır. Taş özelliklerine göre değişiklikler de gözlenebilmektedir. Taş kırılmasında başarı oranı taşın bulunduğu alan, büyüklüğü, sertliğine göre değişiklik göstermektedir. Taş kırma tedavisi de bazı durumlarda tekrarlanabilir. Taş tedavisi biten hastaların ise 6 ayda bir kontrole gitmesi ve tekrarlamasının önüne geçmek için doktora görünmesi gerekmektedir. Taş kırılması durumu sık sık tekrarlamaktadır. Bu durumda erken dönemde fark edildiğinde avantaj sağlamaktadır. Böbrek taşında lazer tedavisi de uygulanmaktadır. Üroloji tedavisinde ağırlıklı olarak holmiyum lazer de kullanılmaktadır. Yaygın olarak üreter taşlarda, tümör, mesane taşlarında vs holmiyum lazer uygulanmaktadır.