EKB Hangi Proje Ve Raporlara Göre Hesaplanıyor

EKB Hangi Proje Ve Raporlara Göre Hesaplanıyor

EKB 'de Firmalar Bina Sahiplerinin İşlerini Kolaylaştırıyor

Enerji kimlik belgesi binalarda enerji tasarruf uygulamasının yapıldığını ve enerji kaynaklarının değerlerinin rakamlarla gösterildiği belgedir. Binalarda kullanım izni verilmesi için enerji kimlik belgesinin olması şarttır. Uygulama binalarda kullanılan malzemeden bütün sistemlere kadar bütün ölçüm ve değerleri kapsamaktadır. Böylece yalnızca enerji tasarrufu değil binaların kaliteli bir şekilde inşa edilmesi de sağlanmaktadır. Bu belge olmadan belediyelerden yapı ruhsatı alınamadığı gibi iskân raporu da bu belge olmadan verilmediği gibi oturum hakkı da tanınmaz. Enerji kimlik belgesi mimari, mekanik, elektrik ve ısıtma projelerinin yetkili kişiler tarafından hazırlanması ile geçerli olur. Yani bu konuda yapılan hesaplamalar ve hazırlanan raporların yetkili mühendisler tarafından imzalanması ve belediyeler tarafından onaylanması şarttır. Enerji kimlik belgesi yetkili firmalar tarafından hazırlanmakta ve bunun karşılığında belli bir ücret alınmaktadır. Bu süre içerisinde bina sahipleri zahmetli yasal işlemlerle uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Bu firmalarla çalışmak bina sahiplerinin bir takım işlere vakit harcayarak zaman kaybetmesine de en gel olan bir uygulamadır.

Hangi Durumlarda Belgeler Geçersiz Sayılır

Bütün bu süreçte işlemler son derece hızlı bir şekilde devam etmektedir. Enerji kimlik belgesi yani alındıktan sonra 10 yıl geçerliliği vardır. Bu süre içerisinde yapılan değişiklikler belgenin yenilenmesini gerektirir. Ancak daha önce çalıştığınız firma yenileme işlemini ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir.Alışveriş merkezleri, apartmanlar, ofis, hastane, otel gibi binalarda kullanım izni için enerji kimlik belgesi zorunludur. Ancak sera, ahır ve kullanım zamanı iki yıldan az olan yapılar için enerji kimlik belgesi almaya gerek yok. Bu uygulama ile birlikte ülkemizde büyük bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Başka ülkelere bağlı kalmadan kendi kaynaklarımızla kendi enerjimizi sağlayacak ve verimliliği artıracak bu uygulama ülkemizde son yıllarda yapılan en önemli adımlardan birisidir. Binalarda tüketilen enerji tüketimin hesaplanması işlemine sera gazı emisyonu denir. Eğer bu hesaplamalarda ortaya çıkan veriler C’nin altında çıkarsa EKB verilmez. Her binanın enerji tüketimi farklıdır. Bunun için de hesaplamalar her bina için farklı olarak ele alınır.

www.sehaenerji.com