İş Süreci Yönetimi Sizi Geleceğe Taşır

İş Süreci Yönetimi Sizi Geleceğe Taşır

Süreç Yönetimi Nedir

Her işletmenin bir hedefi vardır. Üretmiş olduğu mal ya da hizmetin daha fazla insana hitap etmesi birinci hedeftir. Müşterilerin ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap veren, beklentilerini karşılayan mal ve hizmet üretmek iş sürecinin iyi yönetilmesi ile yakından alakalıdır. Süreç yönetimi hayatımıza yeni girmiş bir kavram değildir, ancak günümüzde iş sürecinin yönetimine daha fazla ihtiyaç duyulması bu kavramı daha sık duymamıza neden oluyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için g-gsoft.com.tr linki tıklayabilirsiniz. Süreç ile ilgili en basit anlatımlardan birisi Rosemann’a ait: “Müşteri için belirli bir çıktıyı oluşturmak amacı ile gerekli olayları başlatan, birbiriyle alakalı görevlerin toplamıdır.” Bu sürecin yönetimi ise üretilen mal ve hizmete katma değer katılması ve daha değerli kılınması için geliştirilen ve yenilenen sistemleri kullanmaktır. Rekabet gücünü artırmak ve bu gücü sürekli kılmak; süreçlerin doğru sistem ve teknoloji kullanılarak yönetilmesi ile mümkündür.

Süreçlerin Yönetilmesi ile Ne Amaçlanır

Farklı süreçlerin birleşiminden oluşan iş süreci ile hedeflenen hedef kitleye hitap eden mal ve hizmet üretmek, yani girdileri kaliteli çıktılar haline dönüştürmektir. Her sürecin mutlaka müşteri vardır. Bu müşteriler iç ve dış pazardan olabilir. İş süreçlerinde bir kişi görev almaz, her aşamada farklı görev ve sorumlulukta birçok insan görev alır. Tüm bu zincirleri ana hedefe ulaşmak için uygun teknoloji ve bilgi birikimi ile yönetmek, işletmelerin dünya standartlarında kaliteye sahip ürünler üreterek pazarda iyi bir yer edinmesine yardımcı olur. Detaylı bilgi için http://www.g-gsoft.com.tr/tr/cozumler/ sayfayı ziyaret edebilirsiniz.