BIM Software Önemi Nedir?

BIM Software Önemi Nedir?

BIM Software ile Neler Yapılır?

BIM Software, dünya standartlarında yapıların inşasında çok kullanılıyor. Amerika gibi büyük ülkelerde inşaat projeleri için BIM Software hizmeti zorunlu koşulmuştur. Mimarlık ve inşaat sektörünün olmazsa olmaz hizmetidir. BIM Software; projelerin etkin ortaya çıkmasında rol oynar. Farklı farklı disiplinlerdeki koordinasyonun artırılması içinde etkili bir yöntemdir. Yapıların durumlarına dair bilgi oluşturulmasında etkilidir. Projelerle ilgili fikir üretme, karar süreçleri gibi hususlarla yakından ilgilenir. 3D modeli oluşturma ile onların kullanılmasını içermektedir. BIM Software popüler olmasıyla birlikte inşaat sektörüne canlılık gelmiştir. https://idecad.com/architecture-engineering-construction/building-design/bim-workflows-structural-analysis-design/ sitesiyle irtibata geçerek projelerinizin sağlıklı ilerlemesini sağlayınız.

BIM Software Neden Kullanılmalı?

BIM Software, Türkiye’de birkaç yıl içinde kullanılmaya başlamıştır. İstanbul başta olmak üzere pek çok projede kullanılmaktadır. BIM Software sayesinde projeler doğru şekilde tamamlanır. 3 boyutlu dijital şekilde projelerin tüm noktaları ortaya çıkar. Projedeki kusurlar belli olduğu için hızlıca müdahale edilebilir. BIM Software; proje revizyonlarının hızlıca tespit edilip yönetilmesinde etkilidir. Proje bitiminde kar ve verimlilik elde edilir. Uzman kişiler tarafından yapıldığı için kesin çözümlere ulaşılır. BIM Software tekrar eden işlerin azaltılmasında rol oynar. Böylelikle projelerin hızlıca tamamlanıp müşteriye edilmesini sağlar. BIM Software, proje ortaklarıyla koordinasyonun artırılmasını da sağlamaktadır. Projeler ilerledikçe ortaya bazı problemler çıkabilir. Bu problemlerin erkenden fark edilmesi içinde kullanılır. Proje maliyetinin kontrol altına alınması BIM Software ile mümkündür. Projeler tasarım aşamasındayken üzerinde yapılması gereken değişikliklerin tümünden haberdar olunur. Projelerin bütün olarak ilerlenmesinde çok etkilidir. BIM Software; 3B nesne tabanlı modellerin kullanılmasında etkilidir. Yapıların ilişkili, uyumlu ve koordineli ortaya çıkarması için BIM Software hizmetinden yararlanılır. Projelerin ana aşamalarında etkin kullanılmasında BIM Software ön plana çıkıyor.