İlkokul Karneleri Artık Değişiyor

İlkokul Karneleri Artık Değişiyor

1-8 Sınıfların Karnesinde Artık İmam Hatip İfadesi Kullanılacak

Türkiye’de yıllardır uygulanan eğitim sistemleri artık yenilenmekte ve uygun şekilde değiştirilmektedir. Yıllardır uygulanan tek sistem diploma yazılımı artık lmam hatip okulları olarak yazılarak verilecektir. Daha önceleri ilköğretim mezunlarının almış oldukları tüm diplomalar standart olarak verilirken, bundan sonra imam hatip ifadesi diplomalara resmen eklenecektir. Böylece mezunların özellikleri de belli olmuş olacaktır. Bu şeklin uygulanmasına karşı çıkanlar olduğu gibi destekleyenler de bir hayli fazladır.

Yıllar Sonra Okullarını Bilecekler

İmam hatip mezunu olan tüm öğrenciler yıllardır mezun oldukları okullarını diplomalarında görememekten muzdariptiler. Bu nedenle bu okullarda okumak isteyen öğrenci sayısı çok azalmıştı. Son kanunlarla yapılan değişikler arasına giren, okul isimlerinin diplomalara eklenmesi yasası sayesinde imam hatip okuyan öğrencileri sevince boğmuştur. Yıllardır uygulanan bir yanlışa dur denilmiştir.