Tahliye Davası Nedir

Tahliye Davası Nedir

Kira Hukuku Davaları Nelerdir

Anayasa, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleri olan ilişkilerini devlet yaptırımı ile düzenler. Her ilişkinin Anayasa’da bir karşılığı vardır. Kiracı ve kiralayan arasındaki ilişki de kira hukuku çerçevesinde şekillenir. Kiracı ve mal sahibinin yapmış oldukları kira sözleşmesi dahilinde çeşitli yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. Kiracı ile mal sahibi arasındaki uyuşmazlıklar ise kira hukuku davaları ile giderilir. Kira hukuku kapsamında açabileceğiniz davalar ile ilgili bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/kira-hukuku-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Davaları

Kira tespit davası, kira bedelinin tahsili davası, kiracı tahliye davası, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası, yeniden imar nedeniyle tahliye davası, kira alacaklarının tahsili için icra takib davası... gibi davalar ve işlemler kira hukuku kapsamında açılacak davalar ve işlemlerdir. Bu davalarda hak kaybı yaşanmaması için hem kiracı hem de mal sahibi avukata danışarak hareket etmelidir. Yasalar önündeki haklarınızla ilgili bilgi sahibi olmanız doğabilecek hak kayıplarını önlemeniz açısından önemlidir. Kira hukuku kapsamında en fazla açılan davalardan birisi tahliye davalarıdır. Kiracı imza attığı kira sözleşmesi ile kira bedelini düzenli olarak ödeyeceğini taahhüt eder ve bu bedeli ödemekle yükümlüdür. Eğer kiracı kira bedelini ödemiyorsa kiraya veren icra talebinde bulunabileceği gibi tahliye davası da açabilir. Mal sahibi komşuların yaşamına etki edecek şekilde rahatsızlık veren kiracı için de tahliye talebinde bulunabilir. Taşınmazın yeniden inşa edilmesi halinde de tahliye talep edilebilir. Kira akdinin 10 yılı doldurmuş olması, kiracıya haklı nedenlerle iki kez ihtarda bulunulmuş olması da tahliye sebepleri arasında yer alır. Hangi sebeple olursa olsun kira sözleşmesini çiğnemekten kaynaklı hak kaybı yaşamamak, kiracı ya da mal sahibi olarak kira sözleşmesinden doğan haklarınızı ve yükümlülüklerinizi öğrenmek için www.latifcembaran.com ile iletişime geçebilirsiniz.