Marka ve Müşteri Oluşumuyla Marka Beklentileri

Marka ve Müşteri Oluşumuyla Marka Beklentileri

Markalar Yaşam Tarzını Yönlendirir

Başarıya ulaşmış bir kuruluş öncelikle marka değerini ve bilinirliği ön plana çıkarmak zorundadır. Bu kavram kurumsal firmaların olmazsa olmazları arasında gelir. Müşteri satın aldığı veya ücret karşılığında görmekte olduğu hizmet karşısında marka güvencesiyle rahat olmak ister. Müşteri-marka arasındaki bağı birkaç başlık altında toparlamak gerektiğinde; beklentiler, deneyimler, ortam, katılım ve duygular olarak ifade edilir. İyi marka olmayı başarmış bir şirket belirli sayıda müşterisiyle pozitif ilişkiler kurma konusunda kabiliyet gösteriyorsa, müşterisinin bulunduğu hizmet alanının durumunu çok iyi analiz ederek değerlendirmelerde bulunması gerekmektedir. O esnada müşteriyle olan olumlu diyalogları devreye sokmak durumdadır. Müşteri hizmet ve kalite anlamında belirli bir düzeye gelmek istiyorsa her zaman aynı işleri yapmak gibi bir oluşum ortaya çıkarır. Çalışmalarını en kısa zamanda gerçekleştirmek için acele eder ve çaba gösterir. İşte bu anda marka devreye girmelidir. Şirketlerin başarı düzeylerini elde edebilmeleri ve iyi hizmet almaları için marka danışmanlığı yapanlardan bu hizmeti almalıdır. Bunlar iş dünyası için geçerli kurallardır.

Marka müşteriye neler sunar?

Diğer bir konu müşterilerin mal ve hizmet alımları konusundaki marka değerlendirilmesidir. Günlük yaşamda tüketicinin gereksinim duyduğu pek çok alanlar bulunuyor. Gıdadan giyime, otomobilden ev ihtiyaçlarına, yiyecekten eğitime kadar olan pek çok ihtiyaçların yaşam kalitesine uygunluğu bu gereksinimlerin içine girer. Markayı yaşam tarzının içine alan herkes kalite değerleri yüksek hizmetleri almak ve değerlendirmek ister. İyi marka ürün ve hizmet kalitesi yüksek değerlere sahip kuruluşların garantisi altındadır. Bu hizmetleri en ufak noktasından en yüksek değerlerine kadar belgelerle tescil ettirir. Müşteri marka kavramında en iyisini, en sağlam olanını ve beklentilerine en iyi cevap verebilen markaları seçer. Bu seçimlerinde maliyet ve kalite unsurlarını fizibilite ederek marka tercihleri yapar. Bir markanın en önemli özelliklerinden biri de ürünlerinin reklamlarındaki unsurlardır. İyi reklam politikalarıyla sürdürülen kampanyalar o ürünün kalite değerlerini, sürdürülebilen politikalarını belirler. Marka genel anlamıyla ürünlerini diğer ürünlerden ayırmayı sağlayan ve her zaman var olmasını sağlayan sözcük, amblem, isim ve harflerden oluşan unsurları, iyi kalite kavramlarını kapsar. Markadaki en ayrıcalıklı konum pazardaki kalite üstünlüğünden ortaya çıkan avantajın müşteri yönünden en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Tüm bu unsurlar meydana getirilecek markanın alt yapı taşlarıdır. Burada dikkate alınması gereken en önemli değerlerden birisi oluşturulacak markanın tüketicilerine vermek istediği mesajlara sadık kalması ve ayakta durduğu süreçte her yönden tutarlılık göstermesidir. Markalar mevcut müşteri portföylerini iyi bilmek, bu bilinirlik esnasında ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit ederek, zaman süreçleri içinde nelerin değişime uğradığını pazar araştırmaları yaparak tespit etmek zorundadır. Marka bağımlılığında müşterinin nabzını tutmak diğer kuruluşlara karşın pazardaki rekabet gücünü arttırır. Markalar tüketicisiyle açık, anlaşılır iletişim kurmalıdır. Markalar kısacası “Müşteri ne bekliyor?” kavramını hiçbir zaman unutmamalıdır.